Geschiedenis

Keizer Karel Park de oudste wijk van Amstelveen!

Op de wijkmarkt in de Kastanjelaan op 16 juni trof ik een aardige oudere heer aan die aardige oude boekjes verkocht. Ik kocht bij hem De geschiedenis van het Oude Dorp Amstelveen en kwam tot een verrassende ontdekking.

De geschiedenis van het Oude Dorp Amstelveen dateert van 1977 en is geschreven door C.D. Gast, destijds archivaris bij de gemeente Amstelveen, en C.J. Visser van de afdeling voorlichting. Het boekje is uitgegeven door het gemeentebestuur van Amstelveen.

De schrijvers laten hun geschiedenis van het Oude Dorp beginnen in 1100. Er was toen nog geen dorp, alleen maar veenmoeras. Wel bestond toen al een nederzetting op de plaats waar nu Ouderkerk ligt. Vanuit die nederzetting aan de Amstel is in de 12e eeuw een begin gemaakt met het ontginnen van het veen, in lange stroken vanaf de Amstel naar het westen. Daarbij werden loopstroken uitgespaard. Een van die loopstroken was wat nu de Ouderkerkerlaan is. Die loopstrook kruiste op een bepaald punt een veendijk die al bestond en die van noord naar zuid liep, van Overtoom naar Uithoorn. Op een kaart uit 1629 (zie afbeelding) zie je die veendijk duidelijk getekend. Wat je er ook op ziet, is dat die veendijk gestippeld tot aan de ‘Kercklaan’ (= Ouderkerkerlaan) doorloopt. Bij dat gestippelde stukje dijk staat: ‘Óude wech’. Het is waarschijnlijk, zo stellen de auteurs, dat deze dijk oorspronkelijk helemaal recht was tot aan Uithoorn, terwijl later aan de dijk een knik naar rechts is gegeven, zodat hij via de huidige Dorpsstraat en de Handweg naar het zuiden liep en daar weer een knik naar links ging maken. De veendijk is dus waarschijnlijk verlegd.

Nu komt het. Ik citeer: ‘Het bestaan van deze oude verbindingsweg wekt sterk het vermoeden, dat we het prille begin van Amstelveen niet op de tegenwoordige plaats moeten zoeken, maar nabij het punt waar de ‘oude wech’ de ‘Kercklaan’ kruiste, met andere woorden in de buurt van de viersprong KeizerKarelweg en -plein / Ouderkerkerlaan.’

Wij, Keizer-Karel-Parkers zijn dus de oudste bewoners van Amstelveen! We hadden toen daar op het Keizer Karelplein zelfs al een kerk! Die werd De Nieuwe Kerk genoemd, ter onderscheiding van De Oude Kerk, Ouderkerk dus. Amstelveen had dus ook heel goed Nieuwerkerk kunnen heten, met als oudste wijk…het Keizer Karel Park.

Karin de Koning.