Amstelveen rainproof

Als gevolg van klimaatverandering regent het steeds vaker en harder. Dat zorgt vooral in de stad voor overlast. Na een flinke hoosbui liggen er grote plassen op straat. Omdat steden steeds meer worden volgebouwd, kan regenwater niet meer de grond in. Riolen kunnen de grote hoeveelheden water niet meer afvoeren. Het gevolg: kelders, straten en tuinen die onder water staan.
Maar ook zorgt klimaatverandering voor hittegolven.

Schade en overlast van klimaatverandering kunnen we voorkomen. Door tuinen, daken en straten slimmer in te richten. Ook u kunt hierbij helpen! Te beginnen in uw eigen wijk en straat. Denk aan het plaatsen van een regenton in de tuin. Of het aanleggen van een groen dak. Iedereen kan zijn steentje bijdragen.

Amstelveen Rainproof is een initiatief van de gemeente om de stad bestendig te maken tegen toenemende hoosbuien en hittegolven als gevolg van klimaatveranderingen. De gemeente kan dit niet alleen en doet daarom een beroep op bewoners, bedrijven en kennisinstellingen.
Op de website van Amstelveen Rainproof leest u er meer over en krijgt u tips hoe u uw straat of wijk meer ‘rainproof’ kunt maken.
Ook kunt u hier kijken welke projecten er al zijn of worden uitgevoerd in Keizer Karelpark.

Bron: gemeente Amstelveen en Amstelveen Rainproof.