Participe Amstelland MOC

Lindenlaan 75 1185 LC   Amstelveen, tel. 06-23 05 36 86


De activiteiten van Participe Amstelland MOC treft u aan op de activiteitenkalender van Participe.

Het MOC zoekt  altijd enthousiaste vrijwilligers. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan onze gezellige wijk? Contact activiteiten en vrijwilligerswerk: Elly Zaal,  06- 23 05 36 86