Vogelvlotjes lenteklaar

Drie jaar geleden ontwierpen en bouwden kinderen van de basisscholen het Palet en de vrije school samen met het wijkplatform vlotjes voor de watervogels. Een veilige plek om te broeden en om het kroost groot te brengen.

Sindsdien zorgen wij elke winter met onze vrijwilligers dat de vlotjes er voor het komende broedseizoen weer netjes bijstaan. Afgelopen week woensdag en vrijdag maakten wij ons vlotjesrondje. Liggen zij nog goed in het water? Zijn de wilgentenen matjes nog heel? Moeten er weer dingen worden vastgeschroefd?

Alle vlotjes en planteilandjes werden grondig geschrobd en we hebben heel wat poep geruimd.

En er moest het een en ander worden gerepareerd. Een aantal vlotjes hadden een nieuw dakje en opstapmatjes nodig. Andere vlotjes waren lager in het water komen te liggen of scheef gezakt en hadden nieuwe drijvers nodig. En Meerkoeten bleken weer ontzettende plastikverzamelaars. Grappig in de nesten, maar helaas blijken zij het ook soms aan de jonkies te voeren.

De bewoners van de kastanjeflat keken weer vol belangstelling toe. Zij zijn blij met de vlotjes en denken graag mee. ‘We kijken er altijd naar uit vanuit onze woonkamers.’ En ‘ik loop er elke dag even naartoe. Een fijn klein loopje buiten.’

Ook hebben wij, mede op aangeven van hun, een nieuw trappetje ontworpen, gebouwd en gemonteerd.

En uiteindelijk moet alles weer verankerd worden op de oude plek. 

Laat de lente maar komen!